2014. október 2., csütörtök

Bolyai János (Márkos Ferenc festménye)
Bolyai János (Kolozsvár, 1802. december 15. – Marosvásárhely, 1860. január 27.) magyar matematikus és hadmérnök. Bolyai Farkas fia és egyben leghíresebb tanítványa. A magyar tudomány legnagyobb alakja, az egyik leghíresebb magyar matematikus, a „geometria Kopernikusza”, „az erdélyi tudományosság legkiemelkedőbb képviselője”. 

Valóságos csodagyerek volt, mégsem tanulhatott Göttingenben, helyette a bécsi katonai akadémiára került és ott kitűnő eredménnyel hadmérnökként végzett. 1831-ben megjelent Appendix című művével megalkotta a nemeuklideszi geometriát, amely nélkülözhetetlen alapot jelentett a 20. század fizikai elméletei számára.

„A magyar nép géniusza a tudomány területén legmagasabb fokon Bolyai Jánosban öltött testet.”
Szentágothai János

Bólyai János szülőháza
János Bolyai (Cluj-Napoca, 15 December 1802 - Targu Mures, January 27, 1860), Hungarian mathematician and military engineer. Farkas Bolyai and son of one of the most famous student. The greatest figure of Hungarian science, one of the most famous Hungarian mathematician, the "geometry of Copernicus", "the most prominent representative of the Transylvanian scholarship."
It was a miracle child, not from studying at Göttingen, and instead there was an excellent result out as a military engineer in the military academy in Vienna. 1831 Appendix published works created by the non-Euclidean geometry, which has been a vital basis for physical theories of the 20th century.
"The genius of the Hungarian people in science Bolyai embodied the highest level."

John Szentágothai


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése