2014. szeptember 29., hétfő

Petőfi SándorPetőfi Sándor (Kiskőrös, 1822. december 31. vagy 1823. január 1. – Segesvár, 1849. július 31.?) magyar költő, forradalmár, nemzeti hős, a magyar költészet egyik legismertebb és legkiemelkedőbb alakja. Közel ezer verset írt rövid élete alatt, ebből körülbelül nyolcszázötven maradt az utókorra.
Kiskörös, Emlékház

Petőfi Sándor: Szeptember végén

Még nyílnak a völgyben a kerti virágok,
Még zöldel a nyárfa az ablak előtt,
De látod amottan a téli világot?
Már hó takará el a bérci tetőt.
Még ifju szivemben a lángsugarú nyár
S még benne virít az egész kikelet,
De íme sötét hajam őszbe vegyűl már,
A tél dere már megüté fejemet.

Elhull a virág, eliramlik az élet...
Űlj, hitvesem, űlj az ölembe ide!
Ki most fejedet kebelemre tevéd le,
Holnap nem omolsz-e sirom fölibe?
Oh mondd: ha előbb halok el, tetemimre
Könnyezve borítasz-e szemfödelet?
S rábírhat-e majdan egy ifju szerelme,
Hogy elhagyod érte az én nevemet?

Ha eldobod egykor az özvegyi fátyolt,
Fejfámra sötét lobogóul akaszd,
Én feljövök érte a síri világból
Az éj közepén, s oda leviszem azt,
Letörleni véle könyűimet érted,
Ki könnyeden elfeledéd hivedet,
S e szív sebeit bekötözni, ki téged
Még akkor is, ott is, örökre szeret!

Koltó, 1847. szeptember

2014. szeptember 28., vasárnap

I. (Szent) István király

I. (Szent) István király – születési nevén Vajk (Esztergom, 970–980 körül – 1038. augusztus 15.) az első magyar király. Uralkodása alatt a magyar törzsek szövetségéből kialakult fejedelemséget egységes, keresztény magyar királysággá alakította át. Ez 1028-tól az egész Kárpát-medencére kiterjedt. Az ezeréves magyar törvénytár az általa alkotott törvényekkel kezdődik. Az államszervezet kiépítésével párhuzamosan megszervezte a magyar keresztény egyházat, ezért ő és utódai viselhették az apostoli király címet.Magyarországon minden év augusztus 20-án I. István király szentté avatásának napját ünnepeljük. 

King Stephen I (Saint) - née Vajk (Esztergom, circa 970-980 - 15 August 1038), the first king of Hungary. During the reign of the Hungarian tribes formed alliances principality of single Christians transformed the Hungarian kingdom. This 1028 from the Carpathian Basin extensive. A thousand years of Hungarian law from the start it has created laws. State-building, organized in parallel with the Hungarian Christian church, so he and his successors have been worn in the apostolic king címet.Magyarországon every year from the date of the canonization of King Stephen I celebrate on August 20. 
A magyar Szent Korona Európa egyik legrégebben használt és mai napig épségben megmaradt beavató koronája. A magyar államiság egyik jelképe, mely végigkísérte a magyar történelmet legalább a 12. századtól napjainkig.

The Hungarian Holy Crown Europe intact crown of one of the oldest and initiation date. The Hungarian state is a symbol that has accompanied the Hungarian history, at least from the 12th century to the present.

2014. szeptember 26., péntek

Kálmán Imre: A CsárdáskirálynőKálmán ImreKálmán Imre (Siófok, 1882—Párizs, 1953).
A magyar operett világhírű mestere. A budapesti Zeneakadémián, majd Bécsben tanult. A tatárjárás című operettjét 1908-ban a Vígszínház mutatta be, majd Bécsben is sikert aratott, akárcsak az 1912-ben készült Cigánybáró. Fő művét, a Csárdáskirálynőt a világ szinte minden táján bemutatták, a budapesti Operettszínház ma is műsorán tartja. Fülbemászó dallamai, bravúros technikája az operett műfaját kedvelők körében rendkívül népszerűvé teszik Kálmán Imrét, aki pályafutását Párizsban emigránsként fejezte be.
„Ha ez így megy tovább, valami retteneteset csinálok… Operettet fogok írni!“ Kálmán Imre nem a levegőbe beszélt, a világ legismertebb és legnépszerűbb operett szerzője lett, akinek köszönhetjük a Csárdáskirálynő, A bajadér vagy a Marica grófnő darabokat.

The world famous Hungarian operetta master. The Academy of Music in Budapest, Vienna and studied. The Mongol invasion operetta presented by the Comedy Theatre in 1908, and success in Vienna, as well as the Gypsy Baron 1912. His main work, the Csárdás almost all over the world are presented, the Budapest Operetta Theatre today when they held. Catchy melodies, virtuoso technique of the operetta genre fans make it very popular among Imre Kálmán, who finished his career as an expatriate in Paris.
Teller Ede


Teller Ede és Ronald Reagan


Teller Ede (Budapest, 1908. január 15. – Stanfrd, Kalifornia, 2003. szeptember 9.) magyar–amerikai atomfizikus, aki élete jelentős részét az Amerikai Egyesült Államokban élte le, és sikereit is főként ott érte el. Legismertebb a hidrogénbomba-kutatásokban való aktív részvétele, emiatt mint „a hidrogénbomba atyja” vált közismertté.

Azt vallotta később, hogy tudományos sikereit annak köszönheti, hogy a magyar nyelv az anyanyelve, máskülönben „csak középszintű középiskolai tanár” lett volna belőle. Nyelvünk gyakran logikafejlesztő eszköznek bizonyul.


Teller (Budapest, January 15, 1908 - Stanford, California, September 9, 2003), the Hungarian-American nuclear physicist who lived most of his life in the United States, and the success is mainly achieved there. Best known for the active participation of the hydrogen bomb research, so as the "father of the hydrogen bomb" became popular.

2014. szeptember 25., csütörtök

Csók István festőművész


Csók István (Sáregres, 1865. február 13. – Budapest, 1961. február 1.) kétszeres Kossuth-díjas (1948, 1952) magyar festő, kiváló művész (1952).


Istvan Kiss (Sáregres, 13 February 1865 - Budapest, February 1, 1961) Kossuth Prize twice (1948, 1952) Hungarian painter, an excellent artist (1952).


Csók István Keresztapa reggelije

Csók István, VirágcsendéletIfj. Rubik Ernő

Ifj. Rubik Ernő (Budapest, 1944. július 13.) Kossuth-díjas magyar szobrász, építész, belsőépítész, játéktervező, feltaláló, egyetemi tanár.
Kossuth-díj (2007),
Magyar Szent István Rend (2014)


Jr. Erno Rubik (Budapest, July 13, 1944), the Kossuth Prize-winning Hungarian sculptor, architect, interior designer, game designer, inventor, professor. 
Kossuth Prize (2007), 

Order of Saint Stephen of Hungary (2014)

Sissi a magyar királyné


Sissi -Elisabeth Amalie Eugenie von Wittelsbach (München, 1837. december 24. – Genf, 1898. szeptember 10.) osztrák császárné, magyar királyné, Ferenc József felesége volt. Kora egyik legszebb asszonyának tartották.

Sissi -Elisabeth Amalie Eugenie von Wittelsbach (Munich, 1837 december 24 - Geneva, 1898 szeptember 10) osztrák császárné, magyar kiralyne, Ferenc József felesége volt. Kora egyik legszebb asszonyának tartották.


Gyurta DánielGyurta Dániel (Budapest, 1989. május 4. –) olimpiai, háromszoros világ- és kétszeres Európa-bajnok magyar úszó.
Már 13 évesen ő tartotta 200 méter mellen a 16 éves korosztály országos csúcsát (2:16,58). 2002-ben minden távon döntős lett mellúszásban az ob-n. 200 méteren második lett. 2003-ban négy aranyérmet nyert a rövid pályás ob-n
.

Daniel Gyurta (Budapest, May 4, 1989 -), Olympic and three-time world champion and two-time European Hungarian swimmer. 
Already at the age of 13 he held the 200-meter breast national record of 16 years of age (2: 16.58). 2002 has been a finalist in every term mellúszásban ob-ROM. Became the second 200 meters. In 2003, he won four gold medals in short track ob n.

Farkas Bertalan

Farkas Bertalan az első magyar űrhajós, vadászpilóta, űrkutató.

A Szovjetunió és a Magyar Népköztársaság Hőse, az Űrhajósok Nemzetközi Szövetségének alapító tagja, az MTA Interkozmosz Tanács kutatócsoportjának munkatársa, a Space for Earth Alapítvány alapító tagja.

The first Hungarian cosmonaut Bertalan Farkas, a fighter pilot, space research. 


The Soviet Union and Hero of the Hungarian People's Republic, a founding member of the International Federation of Cosmonauts, Intercosmos Council of the Institute research team staff, a founding member of the Space for Earth Foundation.

Egerszegi Krisztina

Egerszegi Krisztina (Budapest, 1974. augusztus 16. –) ötszörös olimpiai bajnok, többszörös Európa- és világbajnok magyar úszó. Egyike a modern olimpiák legsikeresebb magyar sportolóinak, a legfiatalabb magyar olimpiai bajnok 1988 óta. A Magyar Szent István Rend kitüntetettje.

Krisztina Egerszegi (Budapest, August 16, 1974 -), five-time Olympic champion, multiple European and world champion Hungarian swimmer. One of the most successful modern Olympic athletes of Hungary, the Hungarian youngest Olympic champion since 1988. Awarded the Order of Saint Stephen of Hungary.


Polgár lányok


Polgár Zsófia, Polgár Zsuzsanna, Polgár Judit 
Zsuzsa és Zsófia (mind a ketten a férfi nemzetközi sakknagymesteri cím viselői)

Sofia Polgar, Zsuzsanna Polgar, Judit Polgar
Zsuzsa and Sophie (both male international chess grandmaster title holders)

Polgár Judit

Polgár Judit magyar sakkozó, nemzetközi nagymester, nyolcszoros sakkolimpikon a nyílt kategóriában, kétszeres női sakkolimpiai bajnok, a nyílt kategóriában kétszeres olimpiai ezüstérmes, magyar szuperbajnok.

A sakktörténet legjobb női sakkozója.

Hungarian chess player Judit Polgar, an international grand master, eight sakkolimpikon the open category, double Olympic women's chess champion, two-time Olympic silver medalist in the open category, Hungarian super champion. 

Best female chess player in chess history.

Keleti Ágnes (született: Klein Ágnes)

Keleti Ágnes (született: Klein Ágnes)
A magyar tornasport legsikeresebb versenyzője, ötszörös olimpiai aranyérmes, a Nemzet Sportolója, tagja a Halhatatlanok Klubjának, neve a nemzetközi tornászhírességek csarnokában is helyet kapott. 
18 évesen mutatkozott be a válogatottban. 1940-ben nyerte első magyar bajnoki érmét.
A háborút Szalkszentmártonban, hamis papírokkal vészelte át. 1946-ban balkán játékokat nyert.
1949-ben négy aranyérmet nyert a főiskolai világbajnokságon. Az 1952-es olimpián a talaj bajnoka volt, ezenkívül egy ezüst- és két bronzérmet nyert. 1954-ben felemás korláton világbajnokságot nyert.
1956-ban 3 szeren (talaj, gerenda, felemás korlát) és a kéziszercsapatban nyert olimpiát. Közvetlenül az '56-os olimpia után Ausztráliában, majd 1957-ben Izraelben telepedett le, ahol főiskolai tanár és edző volt. Izraelben megteremtette a nemzeti tornasportot.

Agnes Keleti (born Agnes Klein)
The Hungarian gymnastics sport's most successful driver, five-time Olympic gold medalist, the National Athlete, a member of the Club of the Immortals, the name of the international gymnastics hall of fame is housed.
Debut in the national team at the age of 18. In 1940, he won the first Hungarian championship coin.
The war Szalkszentmártonban, false papers survived. In 1946, he won the Balkan games.
In 1949, he won four gold medals at the world championships in college. The 1952 Olympic champion was on the ground, and has won a silver and two bronze medals. 1954 has been uneven bars championship.
In 1956, three agents (soil, beam, uneven bars) and hand tools, the team won the Olympics. Immediately after the '56 Olympics in Australia, and in 1957 settled in Israel, where he was a high school teacher and coach. Israel made ​​the national tournament sport.

Szent-Györgyi Albert

Szent-Györgyi Albert
Szeged - Az élet titkát kutató tudós.
A sportot és a szebbik nemet egyaránt kedvelő kiváló tanár. Humanista, de kötődött a politikához. Ő Szent-Györgyi Albert, az egyetlen magyar, aki szülőföldjén élt és szegedi professzorként dolgozott, mikor elnyerte a Nobel-díjat.Szent-Györgyi előbb Szegedre vitte a Nobel-díj érmét, majd a világháború kezdetén a Magyar Nemzeti Múzeum megvásárolta tőle; a plakett a mai napig ott látható (Szent-Györgyi a múzeumtól kapott összeget az akkoriban kitört Téli háború finnországi szenvedőinek ajánlotta fel).
Hatékonyan közreműködött a magyar Szent Korona és a koronázási jelképek hazakerülésében.

Albert Szent-Györgyi
Szeged - the secret life of the scholar.
For sports fans, and the fairer sex are both excellent teachers. Humanist, but tied to politics. He Albert Szent-Gyorgyi, the only Hungarian who lived in his homeland and worked as a professor in Szeged, when he was awarded the Nobel Prize Szent-Györgyi first Szeged took the Nobel Prize in coin at the start of World War II, the Hungarian National Museum acquired it.; the plaque can be seen there today (Szent-Gyorgyi that amount by the museum at the time of the outbreak of the Winter War in Finland offered to patients).
Effectively contributed to the Hungarian Holy Crown and the Crown symbols back into contact.