2014. szeptember 28., vasárnap

I. (Szent) István király

I. (Szent) István király – születési nevén Vajk (Esztergom, 970–980 körül – 1038. augusztus 15.) az első magyar király. Uralkodása alatt a magyar törzsek szövetségéből kialakult fejedelemséget egységes, keresztény magyar királysággá alakította át. Ez 1028-tól az egész Kárpát-medencére kiterjedt. Az ezeréves magyar törvénytár az általa alkotott törvényekkel kezdődik. Az államszervezet kiépítésével párhuzamosan megszervezte a magyar keresztény egyházat, ezért ő és utódai viselhették az apostoli király címet.Magyarországon minden év augusztus 20-án I. István király szentté avatásának napját ünnepeljük. 

King Stephen I (Saint) - née Vajk (Esztergom, circa 970-980 - 15 August 1038), the first king of Hungary. During the reign of the Hungarian tribes formed alliances principality of single Christians transformed the Hungarian kingdom. This 1028 from the Carpathian Basin extensive. A thousand years of Hungarian law from the start it has created laws. State-building, organized in parallel with the Hungarian Christian church, so he and his successors have been worn in the apostolic king címet.Magyarországon every year from the date of the canonization of King Stephen I celebrate on August 20. 
A magyar Szent Korona Európa egyik legrégebben használt és mai napig épségben megmaradt beavató koronája. A magyar államiság egyik jelképe, mely végigkísérte a magyar történelmet legalább a 12. századtól napjainkig.

The Hungarian Holy Crown Europe intact crown of one of the oldest and initiation date. The Hungarian state is a symbol that has accompanied the Hungarian history, at least from the 12th century to the present.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése